Level Up Bygg AB

Vanliga frågor

 • Vad innebär en offert?
  Vi på Level Up Bygg AB lägger stor vikt vid våra offerter och mycket tid på att ta fram dem. De är långt mer än en prislapp och innehåller detaljer och väl avvägd planering för hela projektet. Genom att lägga stor vikt vid förarbetet på det här sättet skapar vi bra förutsättningar för att göra ett bra arbete och en trygghet för dig som kund.
 • Vad ingår i en offert?
  Våra offerter är långt mer än en prislapp och innehåller detaljer och väl avvägd planering för hela projektet (inklusive startdatum och slutdatum). Genom att lägga stor vikt vid förarbetet på det här sättet skapar vi bra förutsättningar för att göra ett bra arbete och en trygghet för dig som kund.

  De kostnader som specificeras i offerten täcker in:

  • * Arbetskostnader
  • * Materialkostnader
  • * Kostnader för sopsortering och återvinning
  • * Kostnader för transporter
 • Vad ska jag tänka på innan jag ber om en offert?
  Innan du ber om en offert är det bra att fundera igenom hur du vill ha resultatet, när du vill att arbetet ska vara klart och vilken budget du har för projektet.

  Här kommer några frågor som kan vara bra att ställa sig själv:

  * Vad tror jag själv är kostnaden för det arbete jag vill få utfört?
  * Vad har jag för buffert?
  * Vilka kvalitetskrav har jag?
  * Vill jag att det skall gå fort?
  * Vill jag att det skall vara billigt?
 • Hur fungerar ROT?
  Med ROT kan du dra av 30 % av arbetskostnaden upp till 50 000 kr. För att underlätta för dig som kund fyller vi i och skickar in alla blanketter till Skatteverket. Vi redovisar även ROT-avdraget på din offert. Det enda du behöver göra är att lämna dina uppgifter till oss och kolla upp att du har möjlighet att få göra ROT-avdrag.
 • Hur mycket ROT-avdrag har jag kvar att söka?
  Avdrag för ROT och RUT söks från samma skatteutrymme och det utrymmet avgör hur mycket avdrag du kan göra per år. Om du redan har gjort avdrag för ROT eller RUT i år kan du ta reda på hur mycket du har kvar att söka. Detta kan du göra enkelt på Skatteverkets hemsida.
 • Bygglov och Bygganmälan?
  Bygglov tar tid att ansöka om och det tar ofta tid att få ett bygglov beviljat. Det kan vara bra att tänka på när du gör din tidsplanering. Bygganmälan är något annat. Det handlar om vissa byggnationer som inte kräver bygglov men som man ibland behöver anmäla. För att ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan vänder man sig till sin kommun.
 • När behöver jag göra en bygganmälan?
  Ibland måste du göra en bygganmälan även om du inte behöver bygglov. Detta gäller till exempel vid:

  • * Rivning
  • * Ändring av bärande konstruktion
  • * Installation av eldstad
  • * Hiss
  • * Tillbyggnad på max 15 kvadratmeter
  • * Uppförande av komplementbyggnad eller komplementbostad om max 25 kvadratmeter
  • * Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus
 • När behöver jag ansöka om bygglov?
  Det finns olika typer av byggnationer som kräver ett bygglov. Det gäller exempel vid:

  • * Nybyggnationer
  • * Tillbyggen större än 15 kvadratmeter eller andra stora ändringar
  • * Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur, eller anordna ett upplag på din tomt